| Udostępnij

Wzrost jest w sektorze MŚP

Ogłoszono wyniki 3. tury badań sektora małych i średnich firm. Wskaźnik MSI, będący wynikiem badań, jest barometrem nastrojów i oczekiwań co do potrzeby wprowadzania rozwiązań teleinformatycznych. Okazuje się, że sytuacja ekonomiczna MŚP się poprawia, ale autorzy badania twierdzą że na zakupy MŚP wybiorą się dopiero za 6-12 miesięcy. Tymczasem Microsoft Polska – sponsor badania – już teraz odnotowuje stabilny wzrost obrotów z tego sektora. Jak twierdzi Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft “siłą napędową polskiej gospodarki i rynku IT są właśnie MŚP – ten wzrost tam jest.”

15 czerwca 2004 r. zostały ogłoszone wyniki trzeciej edycji badań nad stopniem wykorzystania technik informacyjnych w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Badanie sfinansował polski oddział firmy Microsoft, a opracowali je specjaliści Szkoły Głównej Handlowej oraz niezależni analitycy branży teleinformatycznej.

Wskaźnik MSI – 3 tura badania

Wskaźnik MSI, będący wynikiem tych badań, jest barometrem nastrojów i oczekiwań co do potrzeby wprowadzania rozwiązań IT. Określa się go również jako wskaźnik koniunktury informatycznej. Zdaniem autorów badania przedsięwzięcia informatyczne i telekomunikacyjne zajmują szczególne miejsce w planach inwestycyjnych i rozwojowych małych i średnich firm. Odzwierciedlają ich gotowość (albo jej brak) do modernizacji i sygnalizują ocenę zbliżających się zmian w gospodarce.

W porównaniu z analogicznym badaniem w lutym 2004 wskaźnik MSI wzrósł z poziomu 1,53 i wynosi obecnie 1,72. Wzrost wartości MSI oznacza zwiększenie optymizmu małych i średnich przedsiębiorców. Analitycy przewidują, że jest to prawdopodobnie rezultat coraz lepszej kondycji polskiej gospodarki, stopniowego oswajania się z członkostwem Polski w UE oraz zobojętnieniem na pogłębiającą się destabilizację polityczną kraju.

kliknij, aby powiększyć wykres

Zdaniem dr Michała Golińskiego, Kierownika Zakładu Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego SGH, zadawalający jest wzrost optymizmu krajowych przedsiębiorców MŚP oraz fakt, że coraz lepiej oceniają oni swoją własną kondycję.

“Właściciele firm, znużeni ciągłymi zawirowaniami na scenie politycznej, przestali zwracać uwagę na to, co dzieje się na szczytach władzy, koncentrując się na swej działalności zgodnie z hasłem: Byle nam tylko nie przeszkadzali” powiedział dr Michał Goliński. “Oswoiliśmy się także z faktem przystąpienia do UE” dodaje Goliński komentując wyniki badania w pierwszym miesiącu po akcesji.

Zdaniem autorów badania powodem do zmartwień jest jednak brak wyraźnych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie technik informacyjnych i nikłe zainteresowanie unijnymi funduszami pomocowymi, które mogłyby stać się istotnym źródłem finansowania infrastruktury IT polskich firm. Według Tomasza Kulisiewicza, analityka rynku teleinformatycznego i jednego z autorów raportu, jak w każdym indeksie koniunktury także i w tym przypadku należy oczekiwać pewnego opóźnienia działań inwestycyjnych w stosunku do poprawiającej się sytuacji ekonomicznej firm. Od poprawy sytuacji firmy do inwestycji w IT może minąć jego zdaniem od 6 do 12 miesięcy.

Zdaniem Tomasza Kulisiewicza wyniki 3. edycji badania MSI dają podstawy do umiarkowanego optymizmu. “Właściciele małych i średnich firm wiedzą, że produkty i usługi informatyczne oraz telekomunikacyjne są coraz tańsze i coraz łatwiej dostępne także dla ich firm – pytanie, kiedy równie dobrze będą sobie zdawali sprawę, że naprawdę są one im potrzebne w skutecznym prowadzeniu działalności” zastanawia się Kulisiewicz. “Dla wykorzystania technologii informacyjnych w sektorze MSP w ciągu najbliższego roku najważniejsze będzie jednak nabycie umiejętności pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w IT” dodał.

Trudno się nie zgodzić, że pomoc finansowa z funduszy UE mogłaby nakłonić MŚP do podjęcia decyzji o wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych, ale nie należy oczekiwać że pieniądze kupią świadomość i wiedzę jak i po co korzystać z nowych technologii.

Tomasz Bochenek, dyrektor generalny polskiego oddziału firmy Microsoft tłumaczył, że inwestując w IT firmy mogą zarówno przyczynić się do szybszego rozwoju gospodarki, jak i znacznie podnieść swoją konkurencyjność na rynku. “Zastosowanie nowych technologii umożliwia małym i średnim firmom szersze otwarcie się na klienta, lepszą współpracę z partnerami i sprawniejsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.” Jednocześnie Bochenek przyznał, że tego rodzaju argumentacja nie zawsze jest dla MŚP wystarczająco przekonująca.

“Zdajemy sobie sprawę, że świadomość korzyści płynących z IT wśród firm sektora MŚP jest niska. Jest na tym polu sporo do zrobienia, a cała branża informatyczna do tej pory nie robiła zbyt wiele, aby taki stan rzeczy zmienić. Być może dlatego, że strategie sprawdzone na rynku globalnym nie sprawdzają się na rozdrobnionym, polskim rynku. Microsoft wraz z partnerami będzie teraz dużo bardziej aktywny w tym segmencie rynku” zapowiedział Tomasz Bochenek.

“Z badań MSI wynika, że przedsiębiorcy lepiej postrzegają sytuację ekonomiczną własnych firm i są świadomi, że inwestycje w IT mogą mieć pozytywny wpływ na ich przychody” podsumował Bochenek.

Specyfika polskiego rynku MŚP

W ogólnej liczbie zarejestrowanych w Polsce ponad 3,58 mln przedsiębiorstw (według danych GUS z 31 grudnia 2003 r.) ponad 99 proc. to firmy małe i średnie. Wśród nich jest 3,55 mln firm małych, zatrudniających od 0 do 49 pracowników.

Firmy duże, a zwłaszcza wielkie korporacje dysponują własnymi departamentami informatyki oraz zasobami kapitałowymi umożliwiającym im wdrażanie zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych.

Firmy małe i średnie, nie dysponując wysoko wykwalifikowanym personelem informatycznym, nie mają tak dużego rozeznania w sferze technologii informacyjnych. Ponieważ nie dysponują też dużymi zasobami finansowych, więc przeważnie nie są one obiektem zainteresowania dużych integratorów informatycznych i inwestują w informatykę “produktów gotowych”, rozwiązań “z pudełka”, które z definicji muszą być dopasowane do ich potrzeb, możliwości finansowych oraz umiejętności informatycznych. Czasem poszukiwanie takiego kompromisu kilku, często sprzeczny cech, jest kosztowne i długotrwałe jeśli nie niemożliwe.

Jak podkreślają autorzy badania wobec ważnej roli firm sektora MSP w gospodarce stopień informatyzacji oraz wykorzystania technologii informacyjnych w firmach tego sektora jest bardzo istotny dla innowacyjności i nowoczesnej struktury wytwórczej, handlowej i usługowej całości gospodarki.

W majowej turze badania, we wskaźnikach cząstkowych daje się zauważyć pozytywną ocenę wzrostu dostępności oraz obniżek cen produktów i usług informatycznych/telekomunikacyjnych oraz polepszenie sytuacji ekonomicznej firm. Wspomniane już nastawienia na “nie oglądanie się na politykę i robienie swojego” widać wyraźnie w istotnej zmianie wskaźnika wpływu wydarzeń gospodarczych i politycznych w stronę mniejszego wpływu negatywnego.

Przesunięcia dodatnie we wspomnianych wskaźnikach oraz bardzo niewielkie spadki 3 wskaźników cząstkowych – stanu zasobów (w granicach błędu), wpływu na koszty oraz popytu na oprogramowanie – dały w rezultacie zauważalny wzrost syntetycznego wskaźnika MSI, choć nie powrócił on jeszcze do poziomu z listopada ub. roku.

Przy okazji analizy wskaźnika MSI i jego składowych okazało się, występuje istotna różnica między wynikami tego badania, a danymi prezentowanymi w raporcie “eEurope+ 2003 – Progress Report” przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. Według pierwszej edycji badania MSI dostęp do internetu miało ponad 98 proc. badanych firm, przy czym wartość tę uwiarygodniały wyniki innych, wcześniejszych badań krajowych. Tymczasem raport Komisji Europejskiej podaje w przypadku polskich firm, że dostęp do internetu ma tylko 82 proc. – robiąc to na podstawie danych odzwierciedlających stan z czerwca 2003 r.

Autorzy badania zauważyli także pewne rozbieżności w dziedzinie e-bankowości. Bazując na danych z banków dotyczących bankowości elektronicznej wydaje się, że raport przecenia zakres wykorzystywania bankowości internetowej w polskich firmach, gdyż, jeśli z bankowości elektronicznej (w tym także off-line, a nie tylko internetowej) korzysta u nas praktycznie 100 proc. firm dużych i niemal 90 proc. średnich, to odsetek ten jest daleko niższy w przypadku firm małych i mikrofirm (w przypadku tych ostatnich nie sięga 10 proc. – a to one stanowią ponad 90 proc. populacji firm).

Szczegółowe wyniki badania koniunktury IT wśród MŚP – maj 2004

Ciekawe? Masz komentarz? Zabierz głos na Forum!Podziel się tym artykułem:

Podobne artykuły:

Skomentuj

Wydarzenia TMT

Ostatnio na Forum BiznesNet.pl

Pomysły na biznes - szukam / oferuję » Wzory gotowych biznes planów pod dotacje

» Witam, Oferujemy wzory gotowych biznes planów przygotowanych z myślą o dotacjach z Urzędu Pracy (handel, usługi, produkcja - od sklepu internetowego po pizzerie). W chwili obecnej dysponujemy ponad 40 różnymi wnioskami / biznes planami - które zostały przez Nas przygotowane i uzyskały dofinansowanie. Pełna listę wzorów, oraz możliwość zakupu, znajdą Państwo tutaj (proszę skopiować i wkleić link): http://www.biznesplany24.pl/biznesplan-pup-wzory.html...

Działalność gospodarcza » Biuro Rachunkowe KAWECCY Będzin. Sosnowiec. Dąbrowa Górnicza

» NOWA SIEDZIBA FIRMY !!! Z ogromną radością informujemy, że możemy zaprosić Państwa do naszej nowej siedziby biura rachunkowego, które mieści się przy ul. Wolności 109 w Będzinie. Serdecznie Zapraszamy. Kaweccy s.c. ul. Wolności 109 42-506 Będzin woj. śląskie tel. 509050305, 505100668. http://www.kaweccygroup.pl...

Prowadzenie firmy » Praca z systemem CRM - doświadczenia

» Chętnie wymienię się doświadczeniami w temacie pracy na systemie Berberis. Jakie są wasze doświadczenia i co ciekawego udało się wam z tego systemu wyciągnąć? Na co należy szczególnie zwracać uwagę, żeby mieć tego efekty?...

Strategie e-marketingu » Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego - jak?

» Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego. Jak to robicie? Jarek z Łodzi chciałby się dowiedzieć i wymienić uwagami. Lepiej pisać do mnie bezpośrednio na ezin@o2.pl...

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» To zacznijcie. Akurat dla biznesu jest to zbawienne, nawet jeśli macie przeciętną liczbę zleceń. Wiele zależy od danego przypadku, ale ogólnie skoro system Berberis masz w wersji darmowej, to czemu nie korzystać? Zamiast umieszczać wszystko na kartkach, chyba zdecydowanie lepiej tak to ogarnąć, prawda? W ten sposób nic nie zaginie....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Nie używamy....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Jeśli chodzi o systemy, to na pewno Berberis, w wersji Minima. Kawał solidnego rozwiązania - mimo darmowości, macie tam mnóstwo funkcji, które na bank wykorzystacie. Największe znaczenie mają podstawowe parametry. Inna sprawa - system można normalnie testować, zresztą... skoro to darmowa wersja to jaki problem? Sami musicie wprowadzić dane, ocenić jakość działania, ale to jakoś specjalnie trudne nie będzie....

Prowadzenie firmy » PawełCar - opinie o aucie, Ostrzeszów

» Pomożecie? Nie znam tego komisu, a mam upatrzone świetne auto: https://www.otomoto.pl/oferta/opel-astra-1-6-16-v-po-lifcie-czujniki-parkowania-klimatyzacja-komputer-zamiany-ID6yHzJD.html Da się cokolwiek powiedzieć, na podstawie tego co widać w opisie i na fotkach?...