| Udostępnij

Fotoreportaż: zastosowania GIS w biznesie

Korzystają z nich m.in. polskie elektrownie, TP SA, Avon, DaimlerChrysler Automotive Polska, czy Castorama. Rozwiązania GIS oferują użytkownikowi całą gamę możliwości z zakresu m.in. geo-marketingu, czy paszportyzacji sieci: prostą lokalizację obiektów na mapie, wizualizację pojedynczych lokalizacji lub całej sieci, złożoną analizę zależności i rozkładów geograficznych, a także finezyjne modelowanie geostatystyczne oraz ilościowe zjawisk biznesowych. Jak to przekłada się na korzyści w biznesie? Przekonali się o tym uczestnicy kolejnego “TMT Executive Seminar” zorganizowanego 13 października przez MCI Management oraz BiznesNet, a poświęconego tym razem zastosowaniom systemów informacji przestrzennej (GIS) w biznesie.

Seminarium otworzył Jerzy Albin, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Mówił on o potrzebie zmian ustawodawstwa, które powinno nadążać za możliwościami technicznymi systemów GIS, a jak to zwykle bywa… nie nadąża.

Jerzy Albin, Prezes GUGiK – Główny Geodeta Kraju

Ponieważ Główny Geodeta Kraju spieszył się na posiedzenie sejmowej komisji pracującej nad nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego, pałeczkę po nim przejął moderator i prowadzący seminarium Wojciech Garstka. Pan Wojciech wygłosił referat wprowadzający w ramach którego wyjaśnił czym właściwie są systemy GIS i jak można z nich korzystać.

Referat wprowadzajacy “GIS – co to jest i jak z tego mozna korzystać?” – Wojciech Garstka, ppt (~8MB)

Wojciech Garstka mówił, że niemal każda informacja biznesowa ma odniesienie geograficzne, a około 80% decyzji administracji publicznej w naszym kraju podejmowanych jest na podstawie przesłanek, które zawierają rozmaite elementy danych przestrzennych.

Wojciech Garstka, Doradca Prezesa GUGiK

Jednym z głównych zasobów danych dla Ogólnopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej będzie wektorowa mapa poziomu 2-go opracowana jest przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP w porozumieniu z GUGiK. Będzie ona obejmować 110 klas obiektów zgrupowanych w dziewięciu kategoriach wskaźników.

Na temat zasobów oraz działań sił zbrojnych RP w zakresie geografii oraz systemów GIS mówił pułkownik Eugeniusz Sobczyński. Z prezentacji pułkownika można było się dowiedzieć, że Wojsko Polskie specjalizuje się w ramach NATO właśnie w zakresie kartografii wojskowej i satelitarnego rozpoznania geoprzestrzennego. Swoje własne zespoły wsparcia geograficznego mamy nawet w Iraku.

Prezentacja: “Zabezpieczenie geograficzne sił zbrojnych RP” – płk Eugeniusz Sobczyński, ppt (~20MB)

płk Eugeniusz Sobczyński, Szef Zarządu Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych uruchomione niedawno przez Techmex w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej wzbudza wiele emocji – nie tylko ze względu na skalę i nietypowość tej inwestycji. Centrum jest jednym z trzech ośrodków na terenie Europy odbierających zdjęcia z satelity Ikonos – pozostałe są w Monachium i w Ankarze.

Prezentacja: “Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych – szansa dla polskiego rynku GIS” – Karol Wesołowski, ppt (~8MB)

Karol Wesołowski reprezentujący Techmex wyjaśnił na czym polega działalność centrum i zapowiedział, że w ciągu najbliższych 2 lat jego firma skompletuje kompletną, cyfrową mapę Polski, z której obecnie mamy zobrazowanych jedynie 30% (najgęściej zaludnione obszary). Techmex zamierza stworzyć kompletną mapę naszego kraju pomimo tego, że średnio tylko 17 dni w roku jest u nas bezchmurnych, a więc umożliwiających proste i łatwe fotografowanie z orbity.

Karol Wesołowski (Techmex)

W pierwszym rzędzie od lewej: Waldemar Sielski, Przewodniczący Rady Nadzorczej MCI Management oraz Wojciech Garstka

Gościem specjalnym imprezy był Chris Clarke, Business Development Director MapInfo Corporation. Pan Clarke wcześniej pracował 5 lat w firmie Informix, a przedtem 15 lat w branży finansowo-bankowej w Londynie i Luksemburgu, w tym 3 lata dla Komisji Europejskiej. Jest absolwentem Sheffield University (Wielka Brytania) gdzie ukończył geografię, ekonomię i politykę.

Prezentacja: “The Value of Location Intelligence to Business” – Chris Clarke, ppt (~6MB)

Chris Clarke nawiązując do przykładów z różnych branż przedstawił możliwości generowania korzyści biznesowych z rozwiązań GIS przez 1) prostą lokalizację na mapie, 2) wizualizację sieci lub pojedynczych lokalizacji, 3) analizę zależności i rozkładów geograficznych, 4) modelowanie geostatystyczne oraz ilościowe zjawisk biznesowych. Głównym case study jego prezentacji była firma ubezpieczeniowa poszukująca oszczędności poprzez trafne szacowanie ryzyka, czyli szacowanie opłacalności polis poszczegolnych klientów na podstawie ich lokalizacji/miejsca zamieszkania.

Gość Specjalny: Chris Clarke (MapInfo Corporation)

Jedną z pierwszych polskich firm wdrażających rozwiązania GIS jeszcze w latach ’90 była firma Rector. Marek Kurzawa – współwłaściciel Rectora – zaprezentował case study jednego z pierwszych wdrożeń w Zakładzie Energetycznym w Olsztynie: sposób realizacji wdrożenia, cele zamierzone i osiągnięte, korzyści z wdrożenia, czynniki wpływajace na powodzenie lub porażkę projektu.

Prezentacja: “Potrzeby klientów to ruchomy cel…czyli o tym, jak wdrozeniem systemu GIS trafic w dziesiatke” – Marek Kurzawa, ppt (~2MB)

Marek Kurzawa (Rector), po prawej tyłem (Rzeczpospolita), po lewej tyłem Tomasz Drzał (Konsultanci Warszawscy)

Od lewej: Alexander Hauk (Tele Atlas), Ewa Stępień (BiznesNet), Alfred Butczak, (Techmex)

Prowadzący seminarium Wojciech Garstka prezentuje swoje poglądy na temat “Location Intelligence”

Operatorzy telekomunikacyjni potrzebują sprawnych systemów do zarządzania informacją o popycie i podaży usług telekomunikacyjnych. Ale to nie wszystko. Systemy takie powinny wspierać szybkie podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju usług oraz infrastruktury sieci telekomunikacyjnej, a także powinny umożliwiać wizualizację popytu i podaży związaną z istniejącą i planowaną siecią. Okazuje się, że odpowiedzią na tak sformułowane potrzeby są właśnie rozwiązania GIS.

Prezentacja: “GEOMARKETING.CL – Wsparcie decyzji biznesowych firmy w oparciu o technologię GIS na przykładzie operatora telekomunikacyjnego” – Robert Ziehm i Rafał Góreczny, ppt (~2MB)

Od prawej: Robert Ziehm, Project Manager Produkcji GeoMarketing (Computerland), Rafał Góreczny, Architekt Rozwiązań Biznesowych (Computerland)

Wojciech Wicher oraz Igor Karolewski z firmy Imagis – dystrybutora rozwiązań MapInfo – pokazali na przykładach w jaki sposób warstwowość map cyfrowych pozwala na kojarzenie danych, które na pierwszy rzut oka nic nie łączy, mimo że dane te opisują obiekty znajdujące się w tej samej przestrzeni.

Prezentacja: “Geomarketing, czyli analizy przestrzenne w biznesie” – Wojciech Wicher, Igor Karolewski, ppt (~26MB)

Dzięki możliwościom rozwiązań GIS firma Avon dokonuje analizy danych spływajacych od konsultantek w terenie: monitoruje wyniki sprzedaży, analizuje trendy przestrzenne i zarządza swoją siecią sprzedaży. Również dzięki systemom GIS Kompania Piwowarska może tworzyć optymalną sieć dystrybucji, ustalać najlepszą lokalizację dystrybutorów strategicznych, czy analizować wyniki sprzedaży.

DaimlerChrysler Automotive Polska dzięki rozwiązaniu GIS zbadał rozkład lokalizacji swoich klientów względem punktów dealerskich oraz serwisów i na tej podstawie zredukował ilość punktów bez spadku jakości obsługi klientów.

Castorama z kolei analizuje dane gromadzone w punktach kasowych dzięki czemu może określić zasięg oddziaływania poszczególnych sklepów oraz przestrzenny rozkład popytu na różne typy produktów. W ten sposób możliwe jest precyzyjne projektowanie kampanii reklamowych oraz weryfikacja ich efektów.

Wojciech Wicher oraz Igor Karolewski, Imagis

Przedstawiciele firmy Acxiom wspólnie z Piotr Kotowiczem z TP SA zaprezentowali krok po kroku w jaki sposób operator wybierał lokalizacje swoich Telepunktów, czyli punktów sprzedaży usług. Celem organizacji sieci sprzedaży TP była zmiana wizerunku firmy, potrzeba optymalizacji i standaryzacji sieci sprzedaży Grupy Kapitałowej TP, a także – co najważniejsze – chęć osiągnięcia europejskiego poziomu wskaźników sprzedaży detalicznej w sieci sprzedaży TP.

Rozwiązanie GIS miało pozwolić wypracować taki model analizy i oceny sieci sprzedaży, który bedzie w stanie dostarczać informacje dla efektywnego wspomagania zarządzania siecią placówek sprzedaży oraz będzie wspierać realizacje celów sprzedażowych.

Prezentacja: “Case studies rozwiązań geomarketingowych w planowaniu rozwoju sieci sprzedaży i wsparciu działań marketingowych na rynkach lokalnych w obszarze B2C” – Mariusz Pawłowski, Marek Wcisło, ppt (~4MB)

System miał wskazać atrakcyjne lokalizacje na obszarach znajdujących się poza bezpośrednim oddziaływaniem alternatywnej sieci placówek – lokalizacje które pozwoliłyby dotrzeć z ofertą Telekomunikacji Polskiej do potencjalnych, nowych klientów. Zadaniem systemu było także określenie wpływu otwarcia nowej placówki na istniejącą w danej chwili sieć. Po 21 miesiącach i otwarciu 204 Telepunktów trafność doboru lokalizacji została potwierdzona wynikami sprzedażowymi placówek TP.

Prezentacja: “Telepunkt – najszybciej rozwijająca się sieć sprzedaży detalicznej” – Piotr Kotowicz, ppt (~5MB)

Od lewej: Mariusz Pawłowski i Marek Wcisło (Acxiom) oraz Piotr Kotowicz, Kierownik Wydziału Rozwoju i Aministrowania Siecią Sprzedaży TP SA

Od lewej: przedstawiciel Prokom i Marek Kurzawa (Rector)

Stefan Dunin-Wąsowicz, Prezes Zarządu PPWK SA, przedstawił m.in. rynek rozwiązań nawigacyjnych: rodzaje urządzeń dla pojazdów i pieszych, metody dostepu do danych, dostawców danych oraz źródła informacji geograficznej i kartograficznej. Prezes PPWK zaprezentował także system dostępu do informacji geograficznej NAVIGO współpracujący z aplikacją Mobile@Connector firmy Logotec, a także z usługą GPS.

Prezentacja: “Wdrożenie aplikacji mobilnych zintegrowanych z GIS i GPS – funkcjonalność i korzyści dla zamawiającego” – Stefan Dunin-Wąsowicz i Jerzy Dryndos, ppt (~6MB)

Od lewej: Stefan Dunin-Wąsowicz (PPWK SA) oraz Jerzy Dryndos (Logotec Engineering Group)

Stefan Dunin-Wąsowicz (PPWK SA)

W swojej prezentacji dr Jacek Kozłowski, reprezentujący GeoTec, tłumaczył że GIS powinień być nowoczesny oraz łatwo dostępny. Zdaniem doktora Kozłowskiego oznacza to, że zaawansowanie technologiczne, przystępność cenową, możliwość konfiguracji w trakcie wdrożenia oraz otwartość na rozwój i modyfikacje.

Prezentacja: “Nowoczesny GIS dla każdego. Geodezja to tylko początek” – dr Jacek Kozłowski, ppt (126KB)

Na zakończenie seminarium w panelu dyskusyjnym udział wzięli Chris Clarke (MapInfo), dr Jacek Kozłowski (GeoTec), Sławomir Kosieliński (redaktor Computerworld) oraz Michał Hermanowski (GeoTec).

Od lewej: Chris Clarke (MapInfo), Michał Hermanowski (GeoTec), Sławomir Kosieliński (Computerworld)

Od lewej: dr Jacek Kozłowski (GeoTec), Chris Clarke (MapInfo), Michał Hermanowski (GeoTec)

Michał Faber (BiznesNet) pomaga sierotce wybrać zwycięzców konkursu…

…w którym nagrody ufundowała firma GeoTec

Było to już kolejne seminarium z cyklu TMT Executive Seminar poświęcone tym razem narzędziom teleinformatycznym typu GIS. Seminarium odbyło się 13 października 2004 roku tradycyjnie już w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spotkania branży TMT (technologia – media – telekomunikacja) są organizowane co kwartał przez giełdowy fundusz inwestycyjny MCI Management SA oraz BiznesNet SA. Celem seminariów jest wspieranie rozwoju branży IT, internetu oraz telekomunikacji. Całodzienne imprezy propagują ideę biznesu wykorzystującego zaawansowane technologie oraz Internet. Celem organizatorów jest także integracja środowiska najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców i menedżerów.

Więcej szczegółów na stronach : konferencje.biznesnet.pl

Ciekawe? Masz komentarz? Zabierz głos na Forum!

Sponsor Główny:

MapInfo

Partnerzy:

Imagis Geotec

Patronat Honorowy:

GUGiK

Konferencja przy współpracy:

GPW

Partner Strategiczny:

EMSTUDIO

Organizatorzy:

MCI BiznesNet Konferencje

Patroni medialni:

Parkiet Warsaw Voice

Geodeta

Polski Internetowy Informator Geodezyjny www.GEODEZJA.plPodziel się tym artykułem:

Podobne artykuły:

Skomentuj

Wydarzenia TMT

Ostatnio na Forum BiznesNet.pl

Pomysły na biznes - szukam / oferuję » Wzory gotowych biznes planów pod dotacje

» Witam, Oferujemy wzory gotowych biznes planów przygotowanych z myślą o dotacjach z Urzędu Pracy (handel, usługi, produkcja - od sklepu internetowego po pizzerie). W chwili obecnej dysponujemy ponad 40 różnymi wnioskami / biznes planami - które zostały przez Nas przygotowane i uzyskały dofinansowanie. Pełna listę wzorów, oraz możliwość zakupu, znajdą Państwo tutaj (proszę skopiować i wkleić link): http://www.biznesplany24.pl/biznesplan-pup-wzory.html...

Działalność gospodarcza » Biuro Rachunkowe KAWECCY Będzin. Sosnowiec. Dąbrowa Górnicza

» NOWA SIEDZIBA FIRMY !!! Z ogromną radością informujemy, że możemy zaprosić Państwa do naszej nowej siedziby biura rachunkowego, które mieści się przy ul. Wolności 109 w Będzinie. Serdecznie Zapraszamy. Kaweccy s.c. ul. Wolności 109 42-506 Będzin woj. śląskie tel. 509050305, 505100668. http://www.kaweccygroup.pl...

Prowadzenie firmy » Praca z systemem CRM - doświadczenia

» Chętnie wymienię się doświadczeniami w temacie pracy na systemie Berberis. Jakie są wasze doświadczenia i co ciekawego udało się wam z tego systemu wyciągnąć? Na co należy szczególnie zwracać uwagę, żeby mieć tego efekty?...

Strategie e-marketingu » Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego - jak?

» Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego. Jak to robicie? Jarek z Łodzi chciałby się dowiedzieć i wymienić uwagami. Lepiej pisać do mnie bezpośrednio na ezin@o2.pl...

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» To zacznijcie. Akurat dla biznesu jest to zbawienne, nawet jeśli macie przeciętną liczbę zleceń. Wiele zależy od danego przypadku, ale ogólnie skoro system Berberis masz w wersji darmowej, to czemu nie korzystać? Zamiast umieszczać wszystko na kartkach, chyba zdecydowanie lepiej tak to ogarnąć, prawda? W ten sposób nic nie zaginie....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Nie używamy....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Jeśli chodzi o systemy, to na pewno Berberis, w wersji Minima. Kawał solidnego rozwiązania - mimo darmowości, macie tam mnóstwo funkcji, które na bank wykorzystacie. Największe znaczenie mają podstawowe parametry. Inna sprawa - system można normalnie testować, zresztą... skoro to darmowa wersja to jaki problem? Sami musicie wprowadzić dane, ocenić jakość działania, ale to jakoś specjalnie trudne nie będzie....

Prowadzenie firmy » PawełCar - opinie o aucie, Ostrzeszów

» Pomożecie? Nie znam tego komisu, a mam upatrzone świetne auto: https://www.otomoto.pl/oferta/opel-astra-1-6-16-v-po-lifcie-czujniki-parkowania-klimatyzacja-komputer-zamiany-ID6yHzJD.html Da się cokolwiek powiedzieć, na podstawie tego co widać w opisie i na fotkach?...