| Udostępnij

Fotoreportaż: “Internet2005: szybszy dostęp, lepsze usługi”

Rozwój technologii dostępowych, inwestycje w nowe produkty i usługi, popyt, podaż i preferencje internautów, opłacalność sprzedaży multimediów i stosowane modele biznesowe – te i inne tematy na kilka godzin przykuły uwagę zgromadzonych na konferencji “Internet 2005: szybszy dostęp, lepsze usługi“, która odbyła się 14 grudnia br. na Giełdzie Papierów Wartościowych. Okazało się, że cele poszczególnych podmiotów w branży TMT są zwykle rozbieżne, a czasem nawet mamy do czynienia z konfliktem interesów. Ponieważ jednak stawka jest wysoka, wszyscy gramy dalej.

Konferencję rozpoczął dr Jerzy Kalinowski, dyrektor KPMG, prezentacją pt. “Dokąd zmierza Internet?”. Z danych przytoczonych przez dr Kalinowskiego wynikało, że przychody europejskich operatorów telekomunikacyjnych powinny rosnąć w latach 2003-2007 dzięki dostępowi szerokopasmowemu blisko 3% średniorocznie (CAGR). Z roku na rok wzrasta także rola firm internetowych działających np. w branży reklamy on-line, czy e-commerce.

Prezentacja PPT – Jerzy Kalinowski (270KB)

Wspólne wysiłki zmierzające do budowania oferty produktów opartych na broadbandzie mogą się jednak na nic nie zdać, jeśli ceny abonamentu za szybki Internet nie będą odpowiednio dopasowane do kieszeni klientów. Z drugiej strony postępująca demonopolizacja rynku, która zwykle prowadzi do obniżenia cen, może spowodować nadmierne rozdrobnienie rynku. Z taką właśnie sytuacją mamy – zdaniem Kalinowskiego – w Niemczech, gdzie fragmentacja rynku spowodowała opóźnienie rozwoju broadbandu, wynikające zapewne z niewielkich nakładów inwestycyjnych poszczególnych graczy.

Jerzy Kalinowski (KPMG) i Michał Faber (BiznesNet)

Zdaniem Kalinowskiego za najbardziej obiecującą w najbliższym czasie należy uznać działalność w zakresie eCommerce/mCommerce, obsługę eGovernment, rozrywkę interaktywną oraz świadczenie kompleksowej oferty usług telekomunikacyjnych (“triple play”).

Rynek internetowy dojrzewa, co widać w zmieniającym się profilu użytkownika (więcej kobiet, niższe wykształcenie, mniejsze miejscowości) i lepszym zrozumienie profilu klienta przez sprzedawców i marketerów. Także integracja Internetu z innymi kanałami sprzedaży i marketingu świadczy zdaniem Kalinowskiego o postępującym dojrzewaniu tego medium.

Przemysław Karwowski, Kierownik Działu Strategii Produktowej Telefonii DIALOG, stwierdził że w Polsce użytkownicy tak naprawdę nie potrzebują prawdziwie szerokopasmowego dostępu. Abonenci oczekują jedynie stałego dostępu do sieci o akceptowalnej prędkości transferów za przystępną i zryczałtowaną opłatą. Jak wynika z danych Ipsos (prezentowanych później), internauci nie wiedzą najczęściej jakie dokładnie są parametry ich łącza.

Prezentacja PPT – Przemysław Karwowski (7MB)

Przemysław Karwowski (Telefonia DIALOG)

Zdaniem Karwowskiego w interesie operatorów telekomunikacyjnych leży udostępnienie dostawcom treści środowiska technologicznego i biznesowego (billing itp.), które pozwolą zaoferować klientom wartościowe treści wymagające zastosowania łączy szerokopasmowych (min. 1 Mbit/s). W tym właśnie kierunku zmierza współpraca Dialogu z Grupą ATM, producentem telewizyjnym z Wrocławia.

Na temat rozwoju i potrzeb inwestycyjnych sektora telekomunikacyjnego mówił Marek Piątkowski, Dyrektor Inwestycyjny MCI Management. Jego zdaniem dotychczasowa ewolucja usług telekomunikacyjnych wskazuje, że po etapie oferowania treści multimedialnych na zasadzie przesyłania/wymiany plików (P2P, streaming, PVRy) i usług komunikacyjnych z opóźnieniem (asynchronicznych), czeka nas era natychmiastowej (real-time) komunikacji oraz dostępności multimediów (np. VoD, telekonferencje, e-learning). Właśnie takimi modelami biznesu zainteresowane jest MCI.

Prezentacja PPT – Marek Piątkowski (280KB)

Tomasz Kępiński (HotPunkt) i Marek Piątkowski (MCI Management)

Tomasz Kępiński, współzałożyciel i Prezes firmy HotPunkt, opisał polski rynek usług dostępowych Wi-Fi. Jego zdaniem strategia głównych operatorów Wi-Fi, którymi w naszym kraju są operatorzy GSM, przewiduje adresowanie usług głównie do klientów biznesowych, preferowanie własnych klientów i pozyskiwanie lokalizacji hotspotów głównie ze względów prestiżowych/wizerunkowych.

Prezentacja PPT – Tomasz Kępiński (290KB)

Zdaniem Kępińskiego zbyt mała liczba hotspotów spowalnia rozwój tej metody dostępu, a wzrost rynku Wi-Fi możliwy będzie dopiero przez jej popularyzację poza środowiskiem biznesowym, czyli wśród klientów indywidualnych. To z kolei możliwe będzie jedynie za sprawą działań globalnych potentatów wdrażających w życie koncepcję “Digital Home”, czyli domu w którym wszystkie urządzenia RTV, PC i mobilne porozumiewają się ze sobą tworząc zintegrowane centrum rozrywki – oczywiście podłączone do Internetu.

Ten kierunek rozwoju Wi-Fi potwierdził przedstawiciel globalnego potentata i rozgrywającego na rynku Wi-Fi jakim jest Intel. Marcin Hejka, reprezentujący Intel Capital, przedstawił kilkuletnią wizję rozwoju bezprzewodowej komunikacji od krótkich dystansów (np. przez Bluetooth, HiperPAN), aż po bardzo duże odległości (np. WiMax i kolejne standardy będące w opracowaniu).

Prezentacja PPT – Marcin Hejka (4,3MB)

Intel widzi w ciągu najbliższych trzech lat przewiduje trzy etapy rozwoju bezprzewodowej komunikacji: dostęp w wybranych strefach/hotspotach (2005), dostęp “nomadyczny” w metropoliach i lokalizacjach biznesowych (2006), swobodny dostęp bezprzewodowy z roamingiem pomiędzy różnymi rodzajami sieci na niemal dowolnym obszarze (2007).

Marcin Hejka, Intel Capital

Zgodnie z wizją Intela do roku 2007 roaming pomiędzy sieciami bezprzewodowymi (m.in. WiFi, WiMax) będzie obsługiwany przez specjalne układy scalone instalowane w komputerach i wszelkich urządzeniach przenośnych, w tym w specjalnych telefonach Voice-over-WiFi/Max. Zapytany o konflikt interesów z operatorami GSM/UMTS przedstawiciel Intela stwierdził, że celem jego firmy jest zaspokajanie potrzeb klientów, a nie operatorów.

W kuluarach rozmawiają Allan Wodzyński (eCard) i Ewa Stępień (BiznesNet Konferencje)

Leszek Bogdanowicz, reprezentujący projekt iTV Telewizji Polskiej, uporządkował w swojej prezentacji rynek tzw. telewizji interaktywnej i przedstawił ramy użytkowe i technologiczne w ramach których możliwe jest udostępnianie programów interaktywnych.

Prezentacja PPT – Leszek Bogdanowicz (3,4MB)

Bogdanowicz zaprezentował koncepcję realizowanego przez TVP SA, Cyfronet, ATM SA, PCSS, i Politechnikę Warszawską projekt celowy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji dofinansowywany przez KRRiTV. Celem projektu jest zaplanowanie, przetestowanie i uruchomienie ogólnokrajowej platformy dystrybucji oferty interaktywnej. Prototyp ma obsługiwać co najmniej 15 tys. odbiorców równoległych strumieni min. 750 KB/s.

Leszek Bogdanowicz, TVP SA

Zdaniem przedstawiciela TVP możliwe są dwa scenariusze konfrontacji Internetu i iTV: współistnienie w ramach którego Internet straci jedynie monopol na “nowe technologie” i “nowe media”, albo integracja w wyniku której użytkownik nie będzie odróżniał jednej usługi od drugiej.

W każdym z tych przypadków powstanie mnóstwo nowych potrzeb i nisz rynkowych, a obecne przedsięwzięcia internetowe mogą liczyć m.in. na większy zasięg, rozwiązanie problemu “ostatniej mili” (większa dostępność szybkiego Internetu) i uzupełnienie oferty treściami multimedialnymi.

W przerwie między wystąpieniami dyskutują od lewej: Jerzy Karney (Interia.pl), Tomasz Czechowicz (MCI Management), Leszek Bogdanowicz (TVP)

Zdaniem Bogdanowicza decydująca rozgrywka o usługi iTV w ramach tzw. “triple play” rozegra się między operatorami telekomunikacyjnymi, a sieciami kablowymi. Na razie górą są telekomy, głównie dzięki technologii DSL i rynkowej dominacji TP S.A., ale nie należy zapominać, że kablówki mają owocną historię współpracy z nadawcami TV.

Magdalena Domisiewicz (ATM) i Jerzy Szyller (ATM)

Potencjał rynku multimedialnej rozrywki interaktywnej w Polsce i na świecie przedstawił w swoim wystąpieniu Piotr Szostak, Wice-Prezes firmy Comtica, producenta systemu Multiscreen.tv. Zaprezentował on dane z których wynika, że o czas i budżety użytkowników konkurują z telewizją coraz skuteczniej inne “media”: czaty, blogi, społeczności on-line, gry komputerowe, mobilne oraz internetowe, elektroniczne gadżety (np. iPod, PVR-y jak TiVo), kino domowe, DVD, a wkrótce Video-on-demand.

Prezentacja PPT – Piotr Szostak (5,5MB)

Zdaniem Piotra Szostaka ogniwem pośrednim między statyczną telewizją przeszłości, a cyfrową telewizją przyszłości jest telewizja zintegrowana z pośrednimi kanałami zwrotnymi takimi jak SMS, MMS, aplikacje Java/GPRS, Internet, webcamy, czy kioski multimedialne.

Piotr Szostak (Comtica) prezentuje platformę Multiscreen.tv służącą do tworzenia i zarządzania kanałami telewizji interaktywnej

Z danych zaprezentowanych przez przedstawiciela Comtica wynika, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać rozkwitu branży rozrywki interaktywnej. Skorzystają na tym zarówno dostawcy contentu rozrywkowego, operatorzy szybkiego internetu, producenci TV, jak i agencje reklamowe, a w szczególności e-marketingowe/m-marketingowe.

Od lewej przodem stoją: Tomasz Czechowicz (MCI Management), Jacek Ciesielski (MCI Management), Piotr Szostak (Comtica), Przemysław Moraczewski (Comtica)

Tomasz Szladowski reprezentujący serwis iPlay.pl przedstawił modele sprzedaży muzyki w Sieci, bariery istniejące głównie na rynku europejskim i technologie zabezpieczeń oraz odtwarzania zakupionej muzyki.

Tomasz Szladowski (iPlay.pl)

Zdaniem Szladowskiego w krótkim okresie sprzedaż muzyki online nie powoduje zmniejszenia sprzedaży płyt CD, sprzedaż muzyki on-line będzie posiadała niski udział w globalnym rynku muzyki przy stosunkowo wysokich cenach, będzie traktowana jako nowinka, a CD pozostanie podstawowym nośnikiem muzyki.

Prezentacja PPT – Tomasz Szladowski (400KB)

W długim okresie Tomasz Szladowski przewiduje, że rynek muzyki wyraźnie podzieli się na kanał tradycyjny, Internet oraz mobile. Nośnikami zdaniem przedstawiciela iPlay.pl będą SACD, DVD-A, pamięci masowe i urządzenia przenośne.

Od lewej: Michał Faber (BiznesNet), Jerzy Karney (Interia.pl) i Grzegorz Wójcik (Interia.pl) dyskutują (nie tylko) na temat sprzedaży muzyki w Sieci

Dariusz Wichniewicz, Dyrektor Pionu Telekomunikacji ATM S.A., mówił w swoim wystąpieniu o rosnącej konkurencji i malejących marżach operatorów. W poszukiwaniu dodatkowych źródeł przychodów i zysków oferują oni takie usługi jak giga-maile, rozmowy VoIP, a rozważają wprowadzenie na rynek oferty telekonferencji, czy pakietów usług w ramach strategii “triple play”. Każda z tych usług wymaga szeregu elementarnych usług telekomunikacyjnych, pozwala także zaoferować nowe usługi dodane.

Prezentacja PPT – Dariusz Wichniewicz (100KB)

Dariusz Wichniewicz (ATM)

Dariusz Wichniewicz zwrócił uwagę, że modna ostatnio strategia “triple play” zakłada świadczenie usług telefonii, telewizji i dostępu do Internetu w ramach pakietu tańszego, niż suma opłat za każdą z tych usług. Celem jest oczywiście przywiązanie klienta i udostępnianie mu jak najszerszej palety usług, a przez to powiększenie przychodów na abonenta (ARPU). Sprzedaż tanich pakietów może jednak zdaniem Wichniewicza doprowadzić do wojny cenowej i erozji marży operatorów, od czego starają się przecież uciec. Jedyną nadzieją dla operatorów wydają się usługi dodane oraz całkiem nowe, płatne usługi dostępne poprzez szybki Internet.

Stefan Kreutzinger, Senior Solutions Architect w Dziale Integracji Systemow i Aplikacji ATM S.A., w swojej prezentacji pt. “Najbardziej opłacalne modele biznesowe” w bardzo analityczny sposób przedstawił łańcuch dostawców, produkty, kanały dystrybucji i odbiorców produktów multimedialnych. Dyskutując zależności i cele poszczególnych podmiotów działających na rynku zauważył, że między operatorami, a dostawcami treści istnieje poważna różnica w filozofii działania. Otóż operatorom telekomunikacyjnym zwykle zależy na jak najszybszym i dowolnym – jeśli chodzi o zawartość – przesyle danych, podczas gdy świat mediów i dostawców treści raczej ogranicza możliwości dystrybucji i chroni swoje prawa do transmitowanych materiałów.

Prezentacja PDF – Stefan Kreutzinger (300KB)

Stefan Kreutzinger (ATM)

Przedstawiciel ATM poza zagadnieniami biznesowymi wspominał również o technicznych rozwiązaniach pozwalających na ograniczenie obciążenia sieci transmisyjnej przez którą sprzedawane są treści multimedialne.

Podobne zagadnienia interesują Onet.pl, stanowiący przecież część grupy medialnej ITI, przez co dysponujący obszernymi zasobami treści multimedialnych. Łukasz Mentel, Dyrektor ds. Rozwoju Onet.pl, podczas swojego wystąpienia mówił o fundamentalnych pytaniach takich jak: czy na rynku jest wystarczająca ilość klientów gotowych zapłacić za treści, jaki typ treści będzie się najlepiej sprzedawał, ile będzie kosztowało przygotowanie treści na potrzeby internetu, jakie modele finansowe należy zaaplikować do sprzedaży treści broadbandowych, czy portal ma tworzyć czy agregować treść.

Prezentacja PPT – Łukasz Mentel (300KB)

Łukasz Mentel, Onet.pl

Z punktu widzenia Onet.pl nie ma jeszcze w Polsce mody na usługi typowo broadbandowe, ale jeśli jakaś grupa użytkowników wykazuje zainteresowanie, to potrzebuje raczej konkretnej usługi, a posiadany sposób dostępu na pewno nie jest czynnikiem wyboru usługi.

Łukasz Mentel mówił o tym, że broadband spowoduje rozwój istniejących modeli biznesowych, w których Onet jest obecny : randki/spotkania, aukcje, gry on-line, komunikacja między użytkownikami, bazy danych/usługi wyszukiwawcze, finanse/doradztwo finansowe B2C.

Tomasz Woźniak, Dyrektor Programowy WP, zaprezentował statystyki z których wynika, że obecnie aż 80% użytkowników Wirtualnej Polski korzysta z “łącza stałego”. W swojej prezentacji wskazał na ewolucję usług komunikacyjnych od przekazywania tekstu, poprzez przekaz głosu, aż do komunikacji wideo. W podobny sposób ewoluuje cała oferta programowa WP w skład której wchodzą obecnie m.in. muzyka online, Video-Tarot (interaktywna transmisja video), filmy dla dorosłych, zwiastuny filmów i gier, relacje i streaming video, multimedialne relacje dziennikarskie.

Prezentacja PPT – Tomasz Woźniak (1MB)

Od lewej: Tomasz Woźniak (WP), Michał Faber (BiznesNet) Andrzej Kosmol (WP)

Allan Wodzyński, Prezes firmy eCard, w swoim wystąpieniu wskazał m.in. na zależność między liczbą użytkowników szerokopasmowego Internetu w Polsce oraz odsetkiem internautów kupujących przez Internet. Im więcej jest użytkowników szybkiego Internetu, tym bogatsze i bardziej atrakcyjne stają się metody prezentacji produktów dostępnych przez Internet, a co za tym idzie rośnie liczba kupujących on-line.

Prezentacja PPT – Allan Wodzyński (260KB)

W szczególności trend ten widać przy analizie ewolucji struktury zakupów w Internecie na przestrzeni wielu miesięcy. Okazuje się, że bardzo zyskały usługi turystyczne w przypadku których dla kupującego bardzo ważny jest wygląd lokalizacji do której ma się udać, a można ją pokazać na zdjęciach i filmach. Zyskały także usługi dostępu do płatnych treści multimedialnych, w tym treści dla dorosłych.

Allan Wodzyński, eCard

Na zakończenie konferencji wystąpił Artur Nierychlewski, reprezentujący firmę badawczą Ipsos. W swojej prezentacji zapytał on prowokacyjnie czy indywidualni użytkownicy Internetu rzeczywiście marzą o “broadbandzie”? Z przedstawionych przez Nierychlewskiego wyników badań wynika, że użytkownicy nie są zainteresowani szybkimi łączami, tylko ciekawymi usługami. Ponad 70% badanych nie potrafiło nawet powiedzieć jakie parametry posiada wykorzystywane przez nich łącze.

Prezentacja PPT – Artur Nierychlewski (260KB)

Artur Nierychlewski (Ipsos)

Dobrym podsumowaniem konferencji okazało się stwierdzenie – poparte wynikami badań Ipsos – że z perspektywy polskiego internauty szerokopasmowy dostęp do Internetu, czyli “stałe łącze”, rozwiązuje głównie problem powolnego połączenia z Internetem oraz kosztów związanych z intensywnym korzystaniem z połączenia typu dial-up. Nie rozwiązuje natomiast problemów polegających na braku lub trudności z odnalezieniem ciekawych, polskojęzycznych i łatwych w obsłudze treści. Losy polskiego Internetu są więc w rękach dostawców oraz brokerów treści, a także dobrych warunków współpracy z dostawcami infrastruktury i usług umożliwiających działanie w Sieci.

Ciekawe? Masz komentarz? Zabierz głos na Forum!

Za organizację konferencji “Internet2005: szybszy dostęp, lepsze usługi” odpowiadała Ewa Stępień (es@biznesnet.pl). Więcej informacji na stronie www.konferencje.biznesnet.pl

Sponsor Główny:

ATM S.A.

Partnerzy:

Multiscreen.tv Dialog

Patroni medialni:

Parkiet Warsaw Voice

Onet.pl Puls Biznesu

Mediarun.pl

Kobiety.pl

Partner Strategiczny:

EMSTUDIO

Organizatorzy:

MCI BiznesNet KonferencjePodziel się tym artykułem:

Podobne artykuły:

Skomentuj

Wydarzenia TMT

Ostatnio na Forum BiznesNet.pl

Pomysły na biznes - szukam / oferuję » Wzory gotowych biznes planów pod dotacje

» Witam, Oferujemy wzory gotowych biznes planów przygotowanych z myślą o dotacjach z Urzędu Pracy (handel, usługi, produkcja - od sklepu internetowego po pizzerie). W chwili obecnej dysponujemy ponad 40 różnymi wnioskami / biznes planami - które zostały przez Nas przygotowane i uzyskały dofinansowanie. Pełna listę wzorów, oraz możliwość zakupu, znajdą Państwo tutaj (proszę skopiować i wkleić link): http://www.biznesplany24.pl/biznesplan-pup-wzory.html...

Działalność gospodarcza » Biuro Rachunkowe KAWECCY Będzin. Sosnowiec. Dąbrowa Górnicza

» NOWA SIEDZIBA FIRMY !!! Z ogromną radością informujemy, że możemy zaprosić Państwa do naszej nowej siedziby biura rachunkowego, które mieści się przy ul. Wolności 109 w Będzinie. Serdecznie Zapraszamy. Kaweccy s.c. ul. Wolności 109 42-506 Będzin woj. śląskie tel. 509050305, 505100668. http://www.kaweccygroup.pl...

Prowadzenie firmy » Praca z systemem CRM - doświadczenia

» Chętnie wymienię się doświadczeniami w temacie pracy na systemie Berberis. Jakie są wasze doświadczenia i co ciekawego udało się wam z tego systemu wyciągnąć? Na co należy szczególnie zwracać uwagę, żeby mieć tego efekty?...

Strategie e-marketingu » Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego - jak?

» Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego. Jak to robicie? Jarek z Łodzi chciałby się dowiedzieć i wymienić uwagami. Lepiej pisać do mnie bezpośrednio na ezin@o2.pl...

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» To zacznijcie. Akurat dla biznesu jest to zbawienne, nawet jeśli macie przeciętną liczbę zleceń. Wiele zależy od danego przypadku, ale ogólnie skoro system Berberis masz w wersji darmowej, to czemu nie korzystać? Zamiast umieszczać wszystko na kartkach, chyba zdecydowanie lepiej tak to ogarnąć, prawda? W ten sposób nic nie zaginie....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Nie używamy....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Jeśli chodzi o systemy, to na pewno Berberis, w wersji Minima. Kawał solidnego rozwiązania - mimo darmowości, macie tam mnóstwo funkcji, które na bank wykorzystacie. Największe znaczenie mają podstawowe parametry. Inna sprawa - system można normalnie testować, zresztą... skoro to darmowa wersja to jaki problem? Sami musicie wprowadzić dane, ocenić jakość działania, ale to jakoś specjalnie trudne nie będzie....

Prowadzenie firmy » PawełCar - opinie o aucie, Ostrzeszów

» Pomożecie? Nie znam tego komisu, a mam upatrzone świetne auto: https://www.otomoto.pl/oferta/opel-astra-1-6-16-v-po-lifcie-czujniki-parkowania-klimatyzacja-komputer-zamiany-ID6yHzJD.html Da się cokolwiek powiedzieć, na podstawie tego co widać w opisie i na fotkach?...