| Udostępnij

Fotoreportaż: “Powrót inwestycji na rynek TMT”

W Polsce fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka zrealizowały w 2004 roku w branży TMT 8 projektów inwestycyjnych o nieznanej łącznej wartości, podczas gdy w Europie tylko w pierwszym kwartale 2004 sfinansowano 193 projekty technologiczne płacąc w sumie €837 mln. Czyżby krajowi biznesmeni nie wiedzieli jak uśmiechać się do inwestorów? Niekoniecznie. Wiadomo nieoficjalnie, że kilkadziesiąt firm z branży TMT prowadzi aktualnie zaawansowane rozmowy z funduszami typu venture capital.

15 marca br. w Sali Notowań warszawskiej Giełdy odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “TMT Executive Seminar”. Tym razem zgromadzeni inwestorzy, konsultanci i przedsiębiorcy dyskutowali na temat “Powrót inwestycji VC/PE na rynek TMT”.

od lewej: mec. Maciej Kotlicki (Kancelaria Prawna Chajec, Don-Żyto & Siemion), Tomasz Czechowicz (MCI Management), Piotr Przedwojski (Arka)

Na “TMT Executive Seminar” w lipcu 2001 zastanawialiśmy się ile potrwa zapaść rynku i czy inwestowanie w TMT (nowe technologie – nowe media – telekomunikację) się opłaca. W lutym 2004 roku spotkaliśmy się ponownie w Sali Notowań, aby analizować widoczne już ożywienie i wzrost w poszczególnych sektorach rynku TMT – głównie na Zachodzie. Natomiast w marcu 2005 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych była mowa o widocznym powrocie inwestycji w krajowe firmy technologiczne.

Imprezę otworzył Waldemar Sielski, Przewodniczący Rady Nadzorczej MCI Management S.A., a w latach 1992-2000 Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce oraz twórca polityki handlowej i marketingowej koncernu na polskim rynku.

od lewej: Waldemar Sielski (prowadzący imprezę), Tomasz Czechowicz (MCI Management)

Pan Waldemar wprowadzając zebranych w tematykę seminarium wspomniał, że na początku XX w. finansowanie dla firm technologicznych organizowały głównie banki uniwersalne np. w 1911 grupa banków prywatnych wsparła 3 firmy, z których potem powstało IBM. Po II Wojnie Światowej nastąpił gwałtowny rozwój innowacyjnych technologii, ale fundusze podwyższonego ryzyka rozwinęły swoją działalność w latach ’70 inwestując w takie firmy jak Apple, Compaq, Lotus Development, czy Xerox.

W sumie od lat 70-tych fundusze venture capital zainwestowały w USA ok. 360 mld USD w prawie 30 tys. firm. W szczytowym roku 2000 zainwestowano w USA ponad 105 mld USD (wg. NVCA). W Europie fundusze VC/PE zainwestowały do tej pory ok. 140 mld USD w ponad 40 tys. firm, dzięki czemu stworzono ok. 6.5 mln miejsc pracy (wg. PSIK). Obecnie firmy w USA, gdzie VC mają swoje udziały to łącznie 10.1 mln miejsc pracy i 1.8 biliona USD przychodów (2003 r. wg. NVCA). W Polsce z finansowania funduszy VC/PE skorzystało dotychczas ok. 300 firm które zostały zasilone łączną kwotą ok. 700 mln Euro.

od lewej: Allan Wodzyński (eCard), Michał Popiołek (BRE Bank)

Innowacyjne projekty są zwykle przetwarzane przez cały łańcuch pokarmowy podmiotów zajmujących się finansowaniem i rozwojem przedsięwzięć technologicznych. Na wstępie życia projektu zwykle zajmują się nim fundusze zalążkowe (seed capital), inkubatory lub parki technologiczne. Następnie projekt jest przejmowany przez fundusze venture capital, które z kolei oddają go w ręce funduszy private equity, sprzedają inwestorowi strategicznemu lub na giełdzie.

Rafał Styczeń, szef Internet Investment Fund, mówił o branżach w których fundusz chciałby zakładać lub przejmować małe firmy celem rozwoju – są to produkcja oprogramowania, mobilna rozrywka, media interaktywne oraz finanse detaliczne.

od lewej: Rafał Styczeń (Internet Investment Fund), Sylwester Janik (Akcelerator Technologii Centrum Innowacji FIRE)

Zdaniem Rafała Stycznia, aby z sukcesem inwestować w spółki na wczesnym etapie rozwoju, trzeba doskonale znać branżę w którą się inwestuje, dopasować wielkość inwestycji do tempa wzrostu rynku, dostarczać kapitału w transzach uzależnionych od wyników. Poza tym należy znaleźć silny management i nie zmieniać go w trakcie rozwoju spółki, tak aby spółka portfelowa była niezależna i mogła reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Innym ważnym elementem układanki jest zdaniem Stycznia przewidywalny i cierpliwy inwestor finansowy.

Fundacja Centrum Innowacji FIRE wspiera spółki technologiczne we wczesnej fazie rozwoju, podobnie jak IIF. Poza tym CI FIRE pomaga pracownikom naukowym w komercjalizacji wyników badań naukowych i dużym przedsiębiorstwom w rozwoju projektów typu spin-offs oraz programów corporate venturing.

Sylwester Janik, Akcelerator Technologii Centrum Innowacji FIRE

Jednym z projektów dla których udało się znaleźć inwestora typu “business angel” jest firma biotechnologiczna, która oferuje narzędzie do innowacyjnego sekwencjonowania genów. Pozyskane 200 tys. USD ma pozwolić rozwinąć produkt, rozpocząć ekspansję w UE i USA oraz pozyskać kolejną transzę o wartości ok. 1,5 mln USD. W leju projektów znajduje się także projekt z dziedziny płatności mobilnych, czy zautomatyzowany elektroniczny stetoskop.

Grzegorz Gromada, wiceprezes Wrocławskiego Parku Technologicznego, mówił o genezie parków technologicznych. W roku 1951 Uniwersytet Stanforda przeznaczył część swoich terenów pod działalność firm high-tech i zawarł pierwszą umowę dzierżawy z firmą Verian Associates. Inwestycja ta stała się zalążkiem Krzemowej Doliny.

Grzegorz Gromada, Wrocławski Park Technologiczny

Celem twórców Parku Technologicznego Stanforda było zwiększenie przychodów uczelni poprzez dzierżawę terenu, ale również założenie centrum zaawansowanych technologii ulokowanego blisko uczelni. W kolejnych latach w Parku Stanforda ulokowali swoją działalność Eastman Kodak, General Electric, Shockley Transistor Laboratory of Beckman Instruments, Lockheed.

Pierwsza fala inicjatyw tworzenia parków technologicznych w Polsce przypadła na drugą połowę lat 90-tych. W latach 2004-2008 podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i technologicznymi w Polsce otrzymały dotacje inwestycyjne z funduszy strukturalnych w łącznej wysokości ok. 720 mln zł.

Wrocławski Park Technologiczny wynajmuje powierzchnię biurową oraz infrastrukturę teleinformatyczną ponad 30 firmom zatrudniającym około 300 osób. Organizuje także konkursy dla studentów i młodych naukowców, którzy pracują nad ciekawymi rozwiązaniami i produktami.

Rafał Abratański, Internetowy Dom Maklerski

Zdaniem Tomasza Czechowicza, prezesa funduszu MCI Management, jest kilka segmentów rynku TMT na które warto zwrócić uwagę. Na rynku internetowym zwraca uwagę duża dynamika wzrostu portali i handlu B2C. MCI przewiduje, że po upowszechnieniu Internetu w telefonach komórkowych (3G) liczba użytkowników wzrośnie od 25% do około 75%. Równie obiecujący jest sektor mobilny i rodząca się branża biotechnologii. Mało ciekawa pod względem wzrostu wartości jest telefonia stacjonarna oraz informatyka (poza produkcją oprogramowania).

Tomasz Czechowicz, MCI Management

Prezes MCI stwierdził, że rok 2004 był rokiem przełamania koniunktury na rynku VC w Polsce mimo dalszego spadku liczby aktywnych funduszy. W związku z tym można spodziewać się dominacji kilku funduszy, które przetrwały dekoniunkturę i w związku z tym słabszej pozycji negocjacyjnej przedsiębiorców i pomysłodawców. Z drugiej strony fundusze realizować będą zyski wychodząc z pozostających w ich posiadaniu spółek – ok. 25 podmiotów w portfelach VC i ok. 15 podmiotów w portfelach PE o łącznej wartości ponad 100 mln USD.

w głębi: Andrzej Jasieniecki (MCI Management), na pierwszym planie: Marcin Hejka (Intel Capital)

Andrzej Jasieniecki, menedżer inwestycyjny MCI, mówił o roli partnerów w pozyskiwaniu inwestycji przez fundusze VC/PE na przykładzie programu Anioł Biznesu 2.0. Jego zdaniem na wczesnych etapach rozwoju najczęstszym źródłami finansowania są (w kolejności dostępności) są zasoby własne, rodzina i przyjaciele, business angels, dotacje i granty, fundusze zalążkowe i venture capital.

Marcin Hejka, reprezentujący Intel Capital, mówił o powodach dla których czasem nawet dobre projekty są odrzucane. Polityka inwestycyjna Intela przewiduje wielokrotne inwestycję w te same firmy oraz pokrywanie strat z gorszych spółek zyskami z lepszych.

Halina Kustosz (Kobiety.pl)

Marcin Hejka twierdzi, że oceniając projekty inwestorzy stosują w pełni racjonalne kryteria, ale nie odżegnują się od korzystania z intuicji. Twierdzi, że inżynieria finansowa i analiza modeli biznesowych jest priorytetem, ale zaraz potem stwierdza, że musi polubić i szanować przedsiębiorcę – inicjatora projektu.

Jacek Korpała, reprezentujący fundusz DBG Eastern Europe, mówił o najbardziej udanej inwestycji VC/PE w Europie Centralnej, z ramach której udało się pomnożyć gotówkę 31 razy i osiągnąć 566% IRR.

od lewej: Zygmunt Grajkowski (VBM Consulting), Jacek Korpała (DBG Eastern Europe)

Była to inwestycja w czeskiego dostawcę Internetu – firmę Czech On Line. Czeski ISP miał dużą swobodę działania dzięki sprawnej liberalizacji tamtejszego rynku telekomunikacyjnego i uruchamiał jedną nową usługę za drugą. Dzięki temu osiągnął 250% przyrost obrotów w ciągu 2 lat, a DBG sprzedało go Telecom Austria w lipcu 2000 roku. Tuż przed załamaniem rynku.

Andrzej Widerszpil

Podobne case study przedstawił Piotr Noceń z funduszu 3TS. Fundusz ten zainwestował ponad 12 milionów euro w Śląską Telewizję Kablową w grudniu 2002 roku wspólnie z Innova Capital, FMO oraz AIB WBK. Był to jeden z ostatnich dużych, niezależnych operatorów telewizji kablowej w Polsce, a jego wycena była atrakcyjna ze względu na dotychczasowe nieudane próby wyjścia dotychczasowego właściciela.

Piotr Noceń, 3TS Venture Partners

3TS wysoko ocenił potencjał wzrostu firmy związany z niską penetracją sieci oraz brakiem usług dodanych, prostym modelem biznesu oraz szeroką bazą klientów. Celem konsorcjum inwestującego w ŚTK było wyjście poprzez sprzedaż udziałów dużemu operatorowi sieci kablowych, który będzie chciał konsolidować rynek. Tak też się stało, gdy ŚTK zostało w kupione w marcu 2005 przez Vectra S.A.

Jerzy Kalinowski, KPMG

Jerzy Kalinowski, obecnie dyrektor KPMG, a wcześniej inwestor i prezes spółek technologicznych, mówił o niematerialnym wkładzie wnoszonym do spółki przez fundusz venture capital. Jest nim stosunek właściciela zainteresowanego budowaniem wartości np. poprzez motywowanie kluczowych osób, silny “controlling”, wspomaganie w zakresie “sprzedaży strategicznej”, czy dostęp do swojej sieci kontaktów (networking).

Również o relacjach spółki portfelowej z funduszem mówił Jan Łuczak, prezes Telecom Media. Zdaniem Jana Łuczaka Polska ma duży potencjał intelektualny młodych, dobrze wykształconych, zdolnych oraz ambitnych ludzi, ale fundusze VC otrzymują stosunkowo mało atrakcyjnych propozycji współpracy. Wynika to jego zdaniem z syndromu “braku własnych kompetencji” przedsiębiorcy, braku zaufania do potencjalnych inwestorów oraz wygórowanych oczekiwań zwrotu z inwestycji w krótkim okresie.

Jan Łuczak, Telecom Media

Polscy menedżerowie nierzadko posiadają duże doświadczenie zawodowe bądź błyskotliwe pomysły na nowe przedsięwzięcia, ale brak im doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu biznesu. Brak im także doświadczenia w tworzeniu modeli nowych przedsięwzięć oraz ich prezentacji inwestorom. Wreszcie brak im wiedzy i doświadczenia w zakresie konstruowania relacji inwestor-przedsiębiorca.

W rezultacie oczekiwania wobec inwestora bywają niedookreślone, a niezadowalające dla przedsiębiorcy warunki są uświadamiane na dalszym etapie współpracy. Efektem są często brak motywacji do działania, mało satysfakcjonujące wyniki przedsięwzięcia, a co za tym idzie straty dla inwestora.

Równie ciekawy i niepokojący jest zdaniem Jana Łuczaka syndrom niecierpliwości finansowej przedsiębiorców wynikający z presji otoczenia konsumującego dobra luksusowe, wrażenia powszechności zdobywania “szybkiej forsy”, wrażenia wymykania się z rąk jedynej, niepowtarzalnej okazji dorobienia się. Poza tym zdaniem prezesa Telecom Media brak wśród rodzimych biznesmenów tradycji budowanego latami, stabilnego sukcesu finansowego.

Ciekawe? Masz komentarz? Zabierz głos na Forum!

Za organizację imprezy odpowiadała Ewa Stępień (es@biznesnet.pl). Więcej informacji na stronie www.konferencje.biznesnet.plPodziel się tym artykułem:

Podobne artykuły:

Skomentuj

Wydarzenia TMT

Ostatnio na Forum BiznesNet.pl

Pomysły na biznes - szukam / oferuję » Wzory gotowych biznes planów pod dotacje

» Witam, Oferujemy wzory gotowych biznes planów przygotowanych z myślą o dotacjach z Urzędu Pracy (handel, usługi, produkcja - od sklepu internetowego po pizzerie). W chwili obecnej dysponujemy ponad 40 różnymi wnioskami / biznes planami - które zostały przez Nas przygotowane i uzyskały dofinansowanie. Pełna listę wzorów, oraz możliwość zakupu, znajdą Państwo tutaj (proszę skopiować i wkleić link): http://www.biznesplany24.pl/biznesplan-pup-wzory.html...

Działalność gospodarcza » Biuro Rachunkowe KAWECCY Będzin. Sosnowiec. Dąbrowa Górnicza

» NOWA SIEDZIBA FIRMY !!! Z ogromną radością informujemy, że możemy zaprosić Państwa do naszej nowej siedziby biura rachunkowego, które mieści się przy ul. Wolności 109 w Będzinie. Serdecznie Zapraszamy. Kaweccy s.c. ul. Wolności 109 42-506 Będzin woj. śląskie tel. 509050305, 505100668. http://www.kaweccygroup.pl...

Prowadzenie firmy » Praca z systemem CRM - doświadczenia

» Chętnie wymienię się doświadczeniami w temacie pracy na systemie Berberis. Jakie są wasze doświadczenia i co ciekawego udało się wam z tego systemu wyciągnąć? Na co należy szczególnie zwracać uwagę, żeby mieć tego efekty?...

Strategie e-marketingu » Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego - jak?

» Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego. Jak to robicie? Jarek z Łodzi chciałby się dowiedzieć i wymienić uwagami. Lepiej pisać do mnie bezpośrednio na ezin@o2.pl...

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» To zacznijcie. Akurat dla biznesu jest to zbawienne, nawet jeśli macie przeciętną liczbę zleceń. Wiele zależy od danego przypadku, ale ogólnie skoro system Berberis masz w wersji darmowej, to czemu nie korzystać? Zamiast umieszczać wszystko na kartkach, chyba zdecydowanie lepiej tak to ogarnąć, prawda? W ten sposób nic nie zaginie....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Nie używamy....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Jeśli chodzi o systemy, to na pewno Berberis, w wersji Minima. Kawał solidnego rozwiązania - mimo darmowości, macie tam mnóstwo funkcji, które na bank wykorzystacie. Największe znaczenie mają podstawowe parametry. Inna sprawa - system można normalnie testować, zresztą... skoro to darmowa wersja to jaki problem? Sami musicie wprowadzić dane, ocenić jakość działania, ale to jakoś specjalnie trudne nie będzie....

Prowadzenie firmy » PawełCar - opinie o aucie, Ostrzeszów

» Pomożecie? Nie znam tego komisu, a mam upatrzone świetne auto: https://www.otomoto.pl/oferta/opel-astra-1-6-16-v-po-lifcie-czujniki-parkowania-klimatyzacja-komputer-zamiany-ID6yHzJD.html Da się cokolwiek powiedzieć, na podstawie tego co widać w opisie i na fotkach?...