| Udostępnij

Banki niezadowolone

Według globalnego badania sponsorowanego przez Accenture i SAP, banki na całym świecie są coraz bardziej niezadowolone ze swoich dezaktualizujących się podstawowych systemów działalności bankowej i planują odświeżyć architekturę technologiczną, by zachować konkurencyjność. Wyniki ankiety ogłoszono 6 września podczas Sibos 2005, najważniejszego dorocznego forum dla sektora finansowego, które odbywa się w Kopenhadze w Danii.

70% przebadanych pracowników szczebla kierowniczego banków wymieniło brak elastyczności jako największy problem utrudniający odniesienie sukcesu przez ich podstawowe systemy działalności bankowej. Prawie połowa z nich podała wysokie koszty utrzymania oraz brak integracji systemów jako obszary, które ograniczają możliwość zachowania konkurencyjnej pozycji. Aby temu przeciwdziałać, 30% banków w Europie, ponad 35% w krajach Azji i Pacyfiku i przeszło 20% w Ameryce Północnej wskazało w ankiecie, że planuje w ciągu najbliższych pięciu lat zastąpienie podstawowego systemu działalności bankowej.

„Bez względu na położenie geograficzne, utrzymanie podstawowych systemów działalności bankowej spowalnia pracę działów IT w bankach,” mówi Octavio Marzeni, Prezes firmy Celent. „Gwałtownie rosnąca konkurencja oraz konieczność dotrzymania kroku nowościom i zacieśnienia relacji z klientami zmotywuje banki do reformy swojej architektury IT w ciągu najbliższych dziesięciu lat.”

Firmy SAP i Accenture rozpoczęły współpracę w branży usług finansowych w 2003 roku, a ostatnio sponsorowały wspólnie ankietę zatytułowaną „Redefining Core Ranking.” Celem ankiety była analiza obecnego statusu, wpływu i planów przemian w zakresie podstawowych systemów działalności bankowej. To badanie na skalę globalną jest jednym z pierwszych, które zgromadziło opinię pracowników wysokiego szczebla kierowniczego banków – odpowiedzialnych za działania biznesowe i technologię informacyjną – a także pracowników na poziomie oddziałów – głównych użytkowników podstawowych systemów działalności bankowej.

W badaniu uczestniczyło prawie 1 500 przedstawicieli sektora bankowego z całego świata, w tym pracownicy 43 z grupy 100 wiodących banków. Ankieta objęła banki każdej wielkości w Europie (40 procent), krajach Azji i Pacyfiku (30 procent) oraz w Ameryce Północnej (30 procent).

Dla celów badania podstawowy system działalności bankowej zdefiniowano jako połączenie wszystkich komponentów IT pozwalających bankom na zarządzanie podstawowymi produktami i usługami finansowymi, włącznie z danymi klientów, kontami depozytowymi, kredytami, kredytami hipotecznymi, transakcjami płatniczymi i kartami kredytowymi.

W ramach ankiety pracownicy poszczególnych oddziałów określili codzienne problemy, przed którymi stają, pracując z dotychczasowymi,podstawowymi systemami działalności bankowej mającymi wpływ na ich kontakty z klientami. Są to następujące problemy:

1. Pracownicy oddziałów przyznali, że spędzają prawie 40% swojego czasu pracy na działaniach wewnętrznych dotyczących klientów, a nie na ich bezpośredniej obsłudze. Pracownicy zatrudnieni w oddziałach banków w krajach Azji i Pacyfiku zasygnalizowali, iż poświęcają na działania wewnętrzne 48 procent swojego czasu pracy. W północnoamerykańskich i europejskich bankach pracownicy także spędzają znaczną część czasu pracy na realizacji zadań tego typu, odpowiednio: 36 procent i 34 procent.

2. Pracownicy oddziałów zgodnie twierdzą, że czas odpowiedzi (38%) i integracja różnych aplikacji (38%) znajdują się na szczycie listy obszarów wymagających optymalizacji. Czas odpowiedzi budził szczególne obawy w Europie (50%), podczas gdy integracja różnych aplikacji stanowiła największe zmartwienie w krajach Azji i Pacyfiku (41 procent) oraz w Ameryce Północnej (38%).

3. 50% pracowników oddziałów przyznało, że częste i niepożądane opóźnienia były najbardziej powszechnymi problemami w zakresie przetwarzania. Inne kwestie tego typu obejmowały niespójność danych klientów oraz brak zrozumienia ich potrzeb.

4. Poglądy dotyczące najlepszych sposobów rozwoju działalności przy dotychczasowej bazie klientów różniły się zależnie od kraju. 54% badanych w krajach Azji i Pacyfiku uznało, iż sposobem na rozwój działalności przy dotychczasowej bazie klientów jest lepsze zrozumienie potrzeb klientów. Dla porównania, 55% respondentów w Europie i 41% w Ameryce Północnej uznało, że potrzebują więcej czasu dla swoich klientów.

Globalna potrzeba elastyczności i konieczność integracji

Zdaniem pracowników szczebla kierowniczego, biorących udział w badaniu dwa główne powody braku elastyczności systemów to: przestarzałe systemy, oparte na niewłaściwej technologii (z punktu widzenia przyszłego rozwoju) oraz długi czas dostosowywania systemów IT do potrzeb klientów, które stały się trudne do modyfikacji i drogie w utrzymaniu. Ankieta ujawniła, że pracownicy oddziałów na całym świecie spędzają ponad 40 procent swojego czasu na działaniach wewnętrznych, są to więc nie tylko problemy pracowników szczebla kierowniczego.

„Badanie to wskazuje na potrzebę uproszczenia operacji wewnętrznych wśród wiodących banków, nabywających podstawowe systemy bankowe, które powinny wykorzystywać elastyczną, wytrzymałą, nowoczesną architekturę IT zorientowaną na usługi – mówi Jean-Marc Ollagnier, przedstawiciel firmy partnerskiej Accenture, zajmujący się grupą rozwiązań dotyczących usług finansowych. – To podejście oparte na komponentach, zastępuje nadmiernie złożone systemy IT, i umożliwia bardziej optymalne połączenie IT z modelem działań biznesowych oraz zapewnia w przyszłości swobodne podejmowanie decyzji.”

Innym istotnym wynikiem badania jest fakt, że pracownicy szczebla kierowniczego zajmujący się zagadnieniami biznesowymi oraz ci odpowiedzialni za IT mieli różne oczekiwania w zakresie korzyści, jakie podstawowy system działalności bankowej powinien zapewnić bankowi. Trzydzieści dziewięć procent kierownictwa zajmującego się problemami biznesowymi chciało systemu skoncentrowanego na innowacjach produktów, podczas gdy respondenci odpowiedzialni za zagadnienia IT oczekiwali głównie systemu gwarantującego redukcję kosztów (40 procent).

Kwestie dotyczące kosztów

Nie dziwi fakt, że praktycznie połowa ankietowanych pracowników szczebla kierowniczego wymieniała koszty jako główny problem dotyczący podstawowych systemów działalności bankowej. Badanie wykazało, że banki wydają połowę swoich budżetów IT na podstawowe systemy działalności bankowej. Ogromną część tych wydatków pochłaniają prace rozwojowe mające na celu dodanie nowej funkcjonalności produktu lub funkcji do istniejącego systemu . W regionie Azji i Pacyfiku banki przeznaczają zazwyczaj 70 procent budżetów w tym zakresie na ich utrzymanie.

„Banki na całym świecie potrzebują dostosować podstawowe systemy działalności bankowej do wyzwań przyszłości za pomocą elastycznych środowisk, które pomagają w adaptacji i reakcji na nieprzewidziane zmiany oraz na rozwój w branży – mówi Thomas Balgheim, Wiceprezes ds. Usług Finansowych, SAP AG. – Sektor bankowy rozpoczął epokę industrializacji, podobną do tej, jaką producenci przeprowadzili w ubiegłych latach. Nowoczesny system bankowości może przyczynić się do zwiększenia oszczędności banków, ponownej koncentracji ich pracowników na potrzebach klientów, a klientom może zapewnić produkty i ceny spełniające ich wymagania.”

Odnowiony system

Bardzo wielu badanych przedstawicieli kierownictwa odpowiedzialnych za IT, uznało, że kluczowym elementem struktury IT, jest architektura IT złożona z komponentów i zorientowana na usługi.

Chociaż respondenci udzielili wielu odpowiedzi na temat ich docelowej architektury, jedynie kilku dysponuje technologicznymi mapami wdrożenia. Natomiast większość przebadanych banków ma ustalone opinie o tym, jak chcą wprowadzić wybrane przez siebie podstawowe systemy działalności bankowej. Czterdzieści dziewięć procent kierownictwa odpowiedzialnego za IT i 50 procent kadry kierowniczej odpowiadającej za kwestie biznesowe chce przejścia na systemy docelowe według linii produktów; drugim wyborem tej grupy jest przejście według obszarów funkcjonalnych (odpowiednio 28 i 29 procent).

Metodyka badania

Ankieta została przeprowadzona przez Celent, firmę zajmującą się konsultingiem i badaniami, skoncentrowaną na sektorze usług finansowych, przeprowadzającą wywiady z kadrą kierowniczą w Ameryce Północnej oraz w krajach Azji i Pacyfiku, a także przez Novametrie, europejską firmę badawczą specjalizującą się w ankietach dotyczących usług finansowych, która przepytała kadrę kierowniczą w Europie oraz pracowników w oddziałach z wszystkich regionów. Firmy Accenture i SAP współfinansowały te dwa równolegle przeprowadzane na świecie badania w okresie od marca do lipca 2005. Zbadano bieżący status, wpływ i transformację systemów bankowości operacyjnej w 17 krajach. Sponsorem było również stowarzyszenie European Financial Management and Marketing Association (EFMA). Badanie objęło 147 przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla z 70 banków. W tej grupie było 45 procent kierowników odpowiedzialnych za obszar IT i 55 procent pracowników szczebla kierowniczego zajmujących się zagadnieniami biznesowymi. Badanie w oddziałach dotyczyło

1 300 menedżerów oddziałów i pracowników. Większość odpowiedzi pochodziła z grupy 100 największych banków na świecie.Podziel się tym artykułem:

Podobne artykuły:

Skomentuj

Wydarzenia TMT

Ostatnio na Forum BiznesNet.pl

Pomysły na biznes - szukam / oferuję » Wzory gotowych biznes planów pod dotacje

» Witam, Oferujemy wzory gotowych biznes planów przygotowanych z myślą o dotacjach z Urzędu Pracy (handel, usługi, produkcja - od sklepu internetowego po pizzerie). W chwili obecnej dysponujemy ponad 40 różnymi wnioskami / biznes planami - które zostały przez Nas przygotowane i uzyskały dofinansowanie. Pełna listę wzorów, oraz możliwość zakupu, znajdą Państwo tutaj (proszę skopiować i wkleić link): http://www.biznesplany24.pl/biznesplan-pup-wzory.html...

Działalność gospodarcza » Biuro Rachunkowe KAWECCY Będzin. Sosnowiec. Dąbrowa Górnicza

» NOWA SIEDZIBA FIRMY !!! Z ogromną radością informujemy, że możemy zaprosić Państwa do naszej nowej siedziby biura rachunkowego, które mieści się przy ul. Wolności 109 w Będzinie. Serdecznie Zapraszamy. Kaweccy s.c. ul. Wolności 109 42-506 Będzin woj. śląskie tel. 509050305, 505100668. http://www.kaweccygroup.pl...

Prowadzenie firmy » Praca z systemem CRM - doświadczenia

» Chętnie wymienię się doświadczeniami w temacie pracy na systemie Berberis. Jakie są wasze doświadczenia i co ciekawego udało się wam z tego systemu wyciągnąć? Na co należy szczególnie zwracać uwagę, żeby mieć tego efekty?...

Strategie e-marketingu » Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego - jak?

» Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego. Jak to robicie? Jarek z Łodzi chciałby się dowiedzieć i wymienić uwagami. Lepiej pisać do mnie bezpośrednio na ezin@o2.pl...

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» To zacznijcie. Akurat dla biznesu jest to zbawienne, nawet jeśli macie przeciętną liczbę zleceń. Wiele zależy od danego przypadku, ale ogólnie skoro system Berberis masz w wersji darmowej, to czemu nie korzystać? Zamiast umieszczać wszystko na kartkach, chyba zdecydowanie lepiej tak to ogarnąć, prawda? W ten sposób nic nie zaginie....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Nie używamy....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Jeśli chodzi o systemy, to na pewno Berberis, w wersji Minima. Kawał solidnego rozwiązania - mimo darmowości, macie tam mnóstwo funkcji, które na bank wykorzystacie. Największe znaczenie mają podstawowe parametry. Inna sprawa - system można normalnie testować, zresztą... skoro to darmowa wersja to jaki problem? Sami musicie wprowadzić dane, ocenić jakość działania, ale to jakoś specjalnie trudne nie będzie....

Prowadzenie firmy » PawełCar - opinie o aucie, Ostrzeszów

» Pomożecie? Nie znam tego komisu, a mam upatrzone świetne auto: https://www.otomoto.pl/oferta/opel-astra-1-6-16-v-po-lifcie-czujniki-parkowania-klimatyzacja-komputer-zamiany-ID6yHzJD.html Da się cokolwiek powiedzieć, na podstawie tego co widać w opisie i na fotkach?...