| Udostępnij

Sieci grid na świecie

Wyniki badania Oracle Grid Index wskazują na dalsze upowszechnianie się modelu przetwarzania danych w sieciach grid na świecie. W większości firm i instytucji informatyka ma przypisaną raczej funkcję obsługową i nie jest uznawana za integralny element działalności biznesowej.

Firma Oracle opublikowała wyniki najnowszych badań Oracle Grid Index, poświęconych mierzeniu stopnia rozpowszechnienia modelu przetwarzania w sieciach grid na świecie.

Na poziomie globalnym wskaźnik Grid Index wzrósł do 5,2 w porównaniu z kwietniem 2005 r., kiedy wynosił 4,4. Wszystkie wskaźniki cząstkowe — Foundation Readiness (gotowość struktury), Knowledge and Interest (wiedza i zainteresowania) oraz Adoption Lifecycle (cykl wdrażania) — wykazały wzrosty dla wszystkich regionów geograficznych, co wskazuje na dalsze upowszechnianie się nowoczesnych i dynamicznych modeli systemów informatycznych.

Oprócz mierzenia stopnia rozpowszechnienia modelu przetwarzania w sieciach grid, badanie wskazuje na silne zależności pomiędzy sposobem zarządzania przedsiębiorstwem i jego strategią informatyczną. Najważniejszym wnioskiem z badań jest to, że zaangażowanie zarządu w strategię informatyczną idzie w parze z sukcesem przedsiębiorstwa.

72% firm i instytucji, w których kierownictwo rutynowo angażuje się w strategię informatyczną, rozwinęło swoją działalność. Firm i instytucji, które rozwinęły swoją działalność bez angażowania się kierownictwa w strategię informatyczną, jest o połowę mniej. Istnieje również wyraźny dowód na to, że zaangażowanie kierownictwa w planowanie i realizowanie strategii informatycznej prowadzi do lepszej koordynacji celów, priorytetów i działań. W rezultacie większa część budżetu na informatykę jest przeznaczana na tworzenie wartości, a nie na zwykłe operacje porządkowe.

Globalne tendencje w dziedzinie przetwarzania danych w sieciach grid

Analiza zmian wartości wskaźnika Grid Index w porównaniu z wynikami poprzedniego badania (z kwietnia 2005 r.) ujawniła kilka istotnych faktów:

 • Największy wzrost ogólny miał miejsce w USA. Wartość wskaźnika Grid Index wzrosła tam z 4,6 do 6,1. Tym samym Stany Zjednoczone wykazały największy wzrost wskaźnika i dołączyły do krajów skandynawskich, w których jest on najwyższy.
 • W Ameryce Północnej miał miejsce największy wzrost w zakresie wdrażania. Wskaźnik Adoption Lifecycle w Ameryce Północnej znacznie wzrósł — z 3,0 do 3,9. Pokazuje to, że firmy i instytucje z tego regionu podejmują znacznie bardziej zdecydowane działania, niż europejskie, dla których wskaźnik Adoption Lifecycle wzrósł z 2,7 do 3,2 czy dalekowschodnie — z 1,7 do 2,0.
 • Nie zmienił się skład pierwszej trójki. Kraje skandynawskie, Azja Południowo-Wschodnia i Stany Zjednoczone nadal przodują w dziedzinie przetwarzania danych w sieciach grid. Wskaźniki Grid Index wynoszą dla nich odpowiednio: 6,1; 5,9; 6,1.
 • Europa Południowa i tradycyjne rynki azjatyckie są najwolniejsze. Chociaż wskaźnik dla Indii znacznie się zwiększył — z 2,9 do 4,4 — inne kraje, które już w kwietniu 2005 r. notowały najniższe wartości wskaźnika, rozwijają się najwolniej. Wskaźnik dla Chin (z Hong-Kongiem, Makau i Tajwanem) wzrósł z 4,7 do 4,9; dla Włoch — z 4,0 do 4,2; dla Korei — z 4,4 do 4,7, a dla Hiszpanii — z 4,2 na 4,5. Japonia, po raz pierwszy uwzględniona w badaniu, zadebiutowała ze wskaźnikiem 4,4.
 • Pionierzy sięgają po rozwiązania korporacyjne typu grid. Dobrze wykształceni informatycy uważają sieci grid za najważniejszy element infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Respondenci zaliczeni do grupy “doświadczonych guru” uznali klastrowe sieci grid za ważne dla ich firm w 44% przypadków, a za potencjalną opcję na przyszłość — w 52% przypadków. Jeszcze większe przekonanie panowało co do wartości rozproszonych sieci grid. Wyniki wyniosły tu odpowiednio 69% i 29%. W mniejszym stopniu docenia się znaczenie sieci grid udostępnianych w hostingu (22%), usług udostępniania mocy obliczeniowych (25%) oraz sieci grid dla społeczności partnerskich.

“Wszystkie wskaźniki we wszystkich regionach wskazują na coraz szersze upowszechnianie się świadomości, znajomości i wdrażania rozwiązań do przetwarzania danych w sieciach grid” — ocenił Charles Phillips, prezes Oracle Corporation. “Wyniki badań dowodzą, że coraz więcej firm i instytucji na świecie dostrzega tę rewolucyjną technologię. Podkreślają także, że podejmuje się coraz więcej działań mających na celu odniesienie korzyści z tej technologii, w formie lepszego użytkowania dotychczasowych zasobów informatycznych i zdobycia lepszej pozycji na przyszłość”.

Biznesowa wartość informatyki

Badanie analizuje także nastawienie kierownictwa firm i instytucji do informatyki. Wyniki wykazują nie tylko wyraźną korelację między rozwijaniem działalności firmy i regularnym zaangażowaniem kierownictwa w strategię informatyczną, ale też wskazują, że informatyka jest coraz częściej uznawana za główny obszar inwestycyjny przedsiębiorstw.

 • Tylko 30% firm i instytucji może wykorzystać pomoc kierownictwa przy formułowaniu strategii informatycznej. Dyrektorzy angażują się w sprawy informatyczne sporadycznie, na ogół w reakcji na zdarzenie biznesowe, które wymaga pomocy działu informatycznego lub które jest związane z informatyką, np. awarię systemów wywierającą negatywny wpływ na działalność firmy. W większości firm i instytucji informatyka ma przypisaną raczej funkcję obsługową i nie jest uznawana za integralny element działalności biznesowej.
 • Duże zaangażowanie biznesowe w strategię informatyczną to lepsze wykorzystanie zasobów informatycznych. Powszechnie wiadomo, że ogromna większość zadań działów informatycznych wiąże się z czynnościami związanymi z operacjami porządkowymi i utrzymaniem. Jednak w ponad 60% firm i instytucji, w których kierownictwo stale angażuje się w strategię informatyczną, więcej niż połowa wydatków na informatykę wiąże się z realizacją projektów biznesowych. Natomiast w prawie 90% firm i instytucji stosujących podejście tradycyjne, w którym kierownictwo nie angażuje się w strategię informatyczną, mniej niż połowa wydatków na informatykę jest wykorzystywana w celu realizacji projektów biznesowych.
 • Kierownictwo całkowicie angażujące się w strategię informatyczną, docenia znaczenie solidnej infrastruktury. W 31% firm i instytucji, w których dział informatyki może liczyć na udział kierownictwa w realizacji strategii informatycznej, ponad trzy czwarte dyrektorów docenia znaczenie solidnej infrastruktury informatycznej. Natomiast wśród firm, w których kierownictwo nie angażuje się w realizację strategii informatycznej, tylko 15% menedżerów wyższego szczebla dobrze rozumie znaczenie takiej infrastruktury.

W Europie notuje się wolny wzrost niektórych kluczowych wskaźników

Chociaż wskaźnik Grid Index dla krajów skandynawskich wynosi 6,1, tyle co dla Stanów Zjednoczonych, z innych wskaźników wynika, że w kluczowych obszarach, takich jak poziom zadowolenia firm, wydajność i standaryzacja, postęp w Europie dokonuje się wolniej, niż w przypadku reszty świata.

 • W niecałych 40% europejskich firm i instytucji kierownictwo jest zadowolone z ogólnej obsługi informatycznej prowadzonej działalności. Dla Ameryki Północnej wartość ta przekracza 45%, a dla Dalekiego Wschodu — 55%.
 • Oczekiwana efektywność wykorzystania zasobów informatycznych jest w Europie niska. Zaledwie 43,9% respondentów przewiduje, że platformy i aplikacje informatyczne będą bardziej spójne i użyteczne. Dla Ameryki Północnej wartość ta przekracza 45%, a dla Dalekiego Wschodu — 60%.
 • Poziom standaryzacji w kluczowych obszarach technologicznych jest w Europie niski. W porównaniu z Ameryką Północną i Dalekim Wschodem Europa wykazuje najniższe poziomy standaryzacji w dziedzinie serwerów aplikacji, aplikacji korporacyjnych, poczty elektronicznej i systemów baz danych.

“Badanie Oracle Grid Index jest źródłem ważnych informacji dla biznesmenów z całego świata” — powiedział Sergio Giacoletto, wiceprezes Oracle na region EMEA. “Wyraźna zależność między rozwojem firmy a stałym zaangażowaniem kierownictwa w strategię informatyczną sugeruje, że zarządy powinny uważać informatykę za obszar inwestycji strategicznych, a nie tylko źródło generowania kosztów. Moim zdaniem firmy i instytucje europejskie powinny być zaniepokojone faktem, że wyniki badań wskazują na rosnące ryzyko pogłębienia się luki dzielącej Europę od reszty świata w kluczowych obszarach wykorzystania nowoczesnych technologii”.

Dalsze szybkie upowszechnianie się kluczowych technologii: Daleki Wschód rośnie najszybciej

W porównaniu z poprzednim badaniem Oracle Grid Index wskazuje na szybkie upowszechnianie się ważnych technologii podstawowych, takich jak architektura zorientowana na usługi (Service Oriented Architecture — SOA) oraz serwery typu blade. Choć pod względem liczby wdrożeń Daleki Wschód nadal pozostaje w tyle za pozostałymi dwoma przebadanymi regionami, to wykazuje większy wzrost w obu tych obszarach:

 • Architektura zorientowana na usługi. Liczba firm i instytucji, które już wykorzystują architekturę SOA lub rozważają jej wdrożenie, wzrosła w Ameryce Północnej o 18,4%, w Europie o 17%, i na Dalekim Wschodzie o 43,6%.
 • Serwery typu blade. Znacznie wzrosła liczba firm i instytucji, które już wykorzystują serwery typu blade lub rozważają ich wdrożenie. W Ameryce Północnej o 91%, w Europie o 68,7%, a na Dalekim Wschodzie aż o 207,9%.

Metodologia badania

Do września 2005 r. firma badawcza Quocirca przeprowadziła 1466 rozmów z najbardziej wpływowymi i podejmującymi najważniejsze decyzje przedstawicielami branży informatycznej. 302 wywiady przeprowadzono w Ameryce Północnej, 603 w Europie, a resztę (561) na Dalekim Wschodzie. Respondenci reprezentowali zarówno wielkie korporacje międzynarodowe, jak też średnie i duże przedsiębiorstwa o zasięgu krajowym z różnych sektorów branżowych.Podziel się tym artykułem:

Podobne artykuły:

Skomentuj

Wydarzenia TMT

Ostatnio na Forum BiznesNet.pl

Pomysły na biznes - szukam / oferuję » Wzory gotowych biznes planów pod dotacje

» Witam, Oferujemy wzory gotowych biznes planów przygotowanych z myślą o dotacjach z Urzędu Pracy (handel, usługi, produkcja - od sklepu internetowego po pizzerie). W chwili obecnej dysponujemy ponad 40 różnymi wnioskami / biznes planami - które zostały przez Nas przygotowane i uzyskały dofinansowanie. Pełna listę wzorów, oraz możliwość zakupu, znajdą Państwo tutaj (proszę skopiować i wkleić link): http://www.biznesplany24.pl/biznesplan-pup-wzory.html...

Działalność gospodarcza » Biuro Rachunkowe KAWECCY Będzin. Sosnowiec. Dąbrowa Górnicza

» NOWA SIEDZIBA FIRMY !!! Z ogromną radością informujemy, że możemy zaprosić Państwa do naszej nowej siedziby biura rachunkowego, które mieści się przy ul. Wolności 109 w Będzinie. Serdecznie Zapraszamy. Kaweccy s.c. ul. Wolności 109 42-506 Będzin woj. śląskie tel. 509050305, 505100668. http://www.kaweccygroup.pl...

Prowadzenie firmy » Praca z systemem CRM - doświadczenia

» Chętnie wymienię się doświadczeniami w temacie pracy na systemie Berberis. Jakie są wasze doświadczenia i co ciekawego udało się wam z tego systemu wyciągnąć? Na co należy szczególnie zwracać uwagę, żeby mieć tego efekty?...

Strategie e-marketingu » Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego - jak?

» Podsumowanie roku i raport z marketingu internetowego. Jak to robicie? Jarek z Łodzi chciałby się dowiedzieć i wymienić uwagami. Lepiej pisać do mnie bezpośrednio na ezin@o2.pl...

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» To zacznijcie. Akurat dla biznesu jest to zbawienne, nawet jeśli macie przeciętną liczbę zleceń. Wiele zależy od danego przypadku, ale ogólnie skoro system Berberis masz w wersji darmowej, to czemu nie korzystać? Zamiast umieszczać wszystko na kartkach, chyba zdecydowanie lepiej tak to ogarnąć, prawda? W ten sposób nic nie zaginie....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Nie używamy....

Prowadzenie firmy » Czy używasz w firmie programu CRM?

» Jeśli chodzi o systemy, to na pewno Berberis, w wersji Minima. Kawał solidnego rozwiązania - mimo darmowości, macie tam mnóstwo funkcji, które na bank wykorzystacie. Największe znaczenie mają podstawowe parametry. Inna sprawa - system można normalnie testować, zresztą... skoro to darmowa wersja to jaki problem? Sami musicie wprowadzić dane, ocenić jakość działania, ale to jakoś specjalnie trudne nie będzie....

Prowadzenie firmy » PawełCar - opinie o aucie, Ostrzeszów

» Pomożecie? Nie znam tego komisu, a mam upatrzone świetne auto: https://www.otomoto.pl/oferta/opel-astra-1-6-16-v-po-lifcie-czujniki-parkowania-klimatyzacja-komputer-zamiany-ID6yHzJD.html Da się cokolwiek powiedzieć, na podstawie tego co widać w opisie i na fotkach?...